Movabletype 4.1

Kategorier:

Siden jeg begynte å blogge, har jeg benyttet meg av Movabletype, heretter referert til som MT, som CMS.
Husker ikke første versjonsnummeret i farten, tror det var 2.et-eller-annet, men nå, en rekke oppdateringer senere, kjører denne bloggen på versjon 4.1.

Klok av skade hadde jeg tatt backup av all viktig data på serveren før oppdateringen begynte. Dette viste seg, for en gangs skyld, å være unødvendig. Selve kopieringen av systemtet gikk bra. Installeringsscriptet kjørte uten feil og databasen ble manipulert og oppdatert uten tap av en eneste bit eller byte. Strålende!

Så begynte arbeidet med å endre design og språk på sidene. MT kan sees på som et enkelt programmeringsspråk. Du kan benytte en mengde tags for å hente og presentere informasjon fra systemets database. Disse tagsene lagres i noe MT kaller templates. Når du har laget et innlegg og ønsker å presenetere dette, går MT gjennom en rekke templates samt deres tags og man ender opp med filer som kan tolkes av nettlesere, HTML-sider. Hos meg vil publisering av et innlegg blant annet føre til at MT går gjennom templates for min forside, for nye innlegg og templates for hvordan arkivet skal se ut. Ved å inkludere templates i hverandre, sørger man for å kutte ned på mengde kode som skrives flere ganger. Endringer blir enkelt da man kun trenger å endre kodene i en templates for å endre utseende eller informasjon på flere sider.

Dette gjør at MT er et system som gjør det mulig å få ens blogg til å se ut akkurat som en vil. Men veien dit begynner å bli lang og kronglete. Standardinstallsjon av MT inneholder en rekke templates. Det er kjekt med tanke på poenget ovenfor, men når man skal endre standardinstallsjons språk fran engelsk til norsk, krever det en del endringer. De engelske frasene er lett å identifisere i en template, men enkelte fraser, sånn som navn på type arkiv blant annet, ligger gjemt bak MTs tags. Disse er ikke alltid like lett å identifisere.

Når det gjelder designet, synes jeg personlig CSS-oppbygingen til MT er rotete og ikke alltid like lett å forstå. Men da MT har gjort det meget enkelt å endre på desginet ved å importere ferdigproduserte design, har jeg valgt å ikke endre opp på dette standardoppsettet. Og når det er enkelt å få litt personlig preg på nettstedet, gjør det valget enda lettere.

En ting som jeg synes er blitt unødvendig vanskelig er lagring av innlegg. I tidligere versjoner av MT kunne man velge om innlegget skulle lagres som et utkast eller publiseres umiddelbart ved hjelp av to knapper under editeringsvinduet. Nå finnes kun en lagreknapp og slettknapp. Hva MT skal gjøre når du lagrer, bestemmes i bloggoppsettet. Innstillinger her gjelder alle innlegg som skrives. Så nå har jeg valgt å lagre alle innelgg som utkast, for så å publiserer etterpå. Unødvendig vanskelig. For meg i alle fall.

Nå da jeg har oppgradert MT, tror jeg at dette vil være mitt CMS en tid framover. Tiltross for de nevnte og unevnte negative sidene. Men om jeg en gang oppretter en ny blogg, vil valget falle på et enklere system. Som for eksempel Wordpress.

Om jeg kommer på andre momemter med dette CMSet, vil det nok finne sin vei til disse sidene...

| | Kommentarer (0) | TrackBacks (0)

0 TrackBacks

Nedenfor finner du nettsteder som refererer til dette innlegget: Movabletype 4.1.

TrackBack URL for dette innlegget er : http://myrvoll.net/mt4/mt-tb.cgi/125

Skriv en kommentar