Mars 2005 Arkiv

Google er en fint søkerverktøy. Man finner det meste bare man er flink til å bruke relevante såkeord. Søkemotoren har en del funksjoner utover det vanlige søket man som oftest gjør. For å få en fin oversikt over hva Google kan gjøre, må man benytte den engelske versjonen. En kjekk sak er definitions. Prøvde å finne definisjon på mitt navn, Tommy, med et noe interessant resultat. Tatt ut av sin sammenheng og direkte oversatt er definisjon på mitt navn noe i denne retningen : Gal / sinnsforvirret / spirituell gledet(?) person som bor i Glastonbury og tror på engler.

Nå må det sies at denne definisjon er hentet fra bøker skrevet av Robin Jarvis. Fantasybøker for barn.

Men spirituelt gledet er en beskrivelse jeg kan føle meg bekvem med.

| | Kommentarer (1) | TrackBacks (0)