Mine ting

Kategorier:

Denne bloggen har i den siste tiden stort sett sirklet rundt TIL og deres eskepader i Tippeligaen. Om ikke dette innlegget hadde blitt skrevet, ville navnet på bloggen blitt vurdert endret fra Mine ting til Min ting i den nærmeste framtid...

Under panseret i denne bloggen sitter Movabletype. Jeg har ved flere anledninger sett på og lekt med tanken om å installere ett annet system, men har endt opp med å beholde MT hver gang. Selv om min flinke vev-vert, Dreamhost har WordPress så og si pre-installert og lett tilgjengelig.
En ting er at det er noe trygt med det man kjenner. En annen ting er at lysten og tiden til å sette seg inn i hvordan et annet system fungerer er minimal. Jeg bruker dette på ren hobbybasis og den kunnskapen jeg har om MT er mer enn tilstrekkelig til å tilfredstille de ønsker jeg har for et blogg-system.

Men det betyr ikke at modifikasjoner ikke vil skje.

Som nevnt tidligere i denne posten er fotball noe jeg har skrevet en del om. I den forbindelsen har mulighten til å forenkle innsetting av lenker til de ulike fotball-lagene vært sterkt ønsket. Og da jeg plutselig fikk litt tid til overs, har jeg valgt å gjøre noe med dette.

Etter litt søking på nettet fant jeg ut at Javasript, noe jeg ikke kan ett døyt om, var måten å få gjort dette unna på i en fei. Takket være en artikkelEat Drink Sleep Movalbe Type har jeg altså nå tilpasset MT slik at hjemmesiden til alle lagene i Tippeligaen, og de lag jeg velger å legge til, bare er et lite musetrykk unna. Denne teknikken kan naturligvis brukes for all type tekst har høy gjennbruksfaktor. Og måten det er gjort på er veldig enkel. Jeg åpnet edit_entry.tmpl i min favoritteditor, fant fram til knappene over tekstdeltet Entry Body og la til litt Javascript-code i den allerede eksisterende koden for knapper. For å få teksten dit den er ment, brukes en allerede eksisterende funksjon i MTs Javascriptfil mt.js. Et lite utvalg følger:


write('<a title="Aalesund Fotballklubb" href="#" onclick="return setSelection(document.entry_form.text, \'<a href="http://www.aafk.no/"><abbr title"Aalesunds fotballklubb">AAfk</abbr></a>\')">Aafk</a>');
write('|<a title="Brann Sportsklubb" href="#" onclick="return setSelection(document.entry_form.text, \'<a href="http://www.brann.no"><abbr title="Sportsklubben">SK</abbr> Brann</a>\')">Brann</a>');

Da løsnigen min er veldig primitiv, den må eventuelt kopieres i sin helhet for å kunne fungerer på et annet tekstfelt enn Entry Bodyh, ar jeg planer om å forbedre denne betraktelig. Men før det skjer må jeg nok tilegne meg litt mer kunnskap om et programmeringsspråk kalt Perl.
Det er det mest negative med MT - det er laget i Perl og ikke i PHP. Sistenevnte har jeg brukt en del de siste par årene og føler at jeg behersker til en viss grad.

Så da kan man kanskje spørre seg om ikke en overgang til WordPress hvor PHP er brukt, er bedre enn å lære seg Perl for å kunne modifisere MT slik jeg ønsker?

For min del er svaret nei. Det kommer til å bli så minimalt med modifikasjoner lik den jeg nå har gjort at en slik overgang ikke er rimelig. Videre kan jeg til en viss grad MT og synes det er tilstrekkelig lett å bruk til at jeg ikke blir irritert. Og da blir det slik.

| | Kommentarer (0) | TrackBacks (0)

0 TrackBacks

Nedenfor finner du nettsteder som refererer til dette innlegget: Mine ting.

TrackBack URL for dette innlegget er : http://myrvoll.net/mt4/mt-tb.cgi/81

Skriv en kommentar